Πρόσκληση για Υποβολή Κειμένων

Τα Φιλελεύθερα Κείμενα είναι ένα νέο επιστημονικό περιοδικό που απευθύνεται στο ευρύτερο ενημερωμένο κοινό. Βασικός σκοπός του είναι η εξοικείωση με τις φιλελεύθερες ιδέες κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής.

Τα Φιλελεύθερα Κείμενα είναι ηλεκτρονικό περιοδικό που θα αναρτάται δύο φορές το χρόνο (Ιανουάριος και Οκτώβριος) στη σελίδα http://www.liberalpapers.org

Το πρώτο τους τεύχος θα αναρτηθεί τον Ιανουάριο του 2016.

Τα Φιλελεύθερα Κείμενα δημοσιεύουν δύο είδη άρθρων:

(α) Θεωρητικά άρθρα που αναφέρονται άμεσα σε φιλελεύθερους στοχαστές και σε θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πολιτικό και οικονομικό φιλελευθερισμό. Τα άρθρα ανασκόπησης (reviews, surveys) είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα.

(β) Άρθρα δημόσιας πολιτικής (public policy) στα οποία ο/η συγγραφέας έχει σαφώς υιοθετήσει μία φιλελεύθερη οπτική.

Τα Φιλελεύθερα Κείμενα αναζητούν αδημοσίευτα κείμενα που δεν είναι ούτε τόσο σύντομα, εκλαϊκευτικά και επιφανειακά, όσο τα άρθρα σε μια εφημερίδα, αλλά ούτε τόσο τεχνικά, μακροσκελή και εξειδικευμένα όσο τα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Δεν μας ενδιαφέρουν άρθρα που σχολιάζουν την επικαιρότητα ή άρθρα που τους λείπει το θεωρητικό υπόβαθρο. Το ιδανικό άρθρο βρίσκεται στο ενδιάμεσο, προσφέροντας στον αναγνώστη την ευκαιρία να πληροφορηθεί για τα θεωρητικά ρεύματα, τις ιδέες, τις διαμάχες αλλά και τις δημόσιες πολιτικές στο φιλελεύθερο χώρο.

Ο φιλελεύθερος χώρος ορίζεται με αρκετή ευρύτητα και περιλαμβάνει τον οικονομικό αλλά και τον πολιτικό φιλελευθερισμό, όλα τα ιστορικά ρεύματα στον χώρο από τον Locke και τον Kant έως τον Bentham και τον Hume, και από τον Smith, τον Mill, τον Hayek και τον Nozick μέχρι τον Rawls, τον Dworkin και την Okin. Εκτείνεται από τον κλασικό φιλελευθερισμό, τον libertarianism και τον αναρχο-καπιταλισμό μέχρι τον εξισωτικό φιλελευθερισμό, το φιλελεύθερο φεμινισμό και τον left-wing libertarianism.

Τα άρθρα πρέπει να έχουν έκταση από 3.000 έως 5.000 λέξεις. Άρθρα με λιγότερες ή περισσότερες λέξεις δεν θα δημοσιεύονται εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Θα πρέπει να αποφεύγουν το μεγάλο αριθμό υποσημειώσεων, να έχουν αναφορές και βασική ή προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τα κείμενά τους στη διεύθυνση rct [at] phs.uoa.gr σε μορφή Word μαζί με μία σύντομη περίληψη (έως 200 λέξεις) και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα που θα δημοσιεύεται στο τεύχος. Στο σύντομο βιογραφικό σημείωμα (έως 200 λέξεις) θα πρέπει να αναφέρεται η ιδιότητά τους, οι σπουδές τους και οι τίτλοι βιβλίων που έχουν δημοσιεύσει σχετικά με το θέμα του άρθρου που υποβάλλουν ή με τον φιλελευθερισμό γενικά. Θα πρέπει επίσης να στέλνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) και μία ηλεκτρονική φωτογραφία (εφόσον το επιθυμούν).

Καθώς το περιοδικό απευθύνεται στο ελληνικό κοινό τα άρθρα θα πρέπει να είναι γραμμένα στα ελληνικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα δημοσιεύσουμε πρωτότυπα άρθρα στα αγγλικά.

Τα Φιλελεύθερα Κείμενα δέχονται επίσης μεταφράσεις βασικών φιλελεύθερων κειμένων (με το ως άνω όριο λέξεων), βιβλιοκριτικές και βιβλιοπαρουσιάσεις φιλελεύθερων βιβλίων ή κριτικές βιβλίων γενικότερου ενδιαφέροντος από φιλελεύθερη σκοπιά. Όσοι/ες ενδιαφέρονται θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν πρώτα μαζί μας.

Στα δύο πρώτα τεύχη θα δημοσιευθούν άρθρα μόνο κατόπιν προσκλήσεως.

Για τα άρθρα που θα δημοσιευθούν στο  τρίτο τεύχος (Ιανουάριος 2017) η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο rct [at] phs.uoa.gr